Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.
Covid-19: Mes dirbame kaip ir anksčiau, darbo valandos nesikeičia, tačiau nepriimame asmeniškiems susitikimams biure. Skambinkite 0208 868 2009 arba kreipkitės el.paštu: info@klevas.co.uk

1. Klevas Consulting Ltd garantuoja, kad visomis pastangomis sieks suteikti kokybiškiausias paslaugas organizuojant permokėtų mokesčių grąžinimą asmenims dirbantiems ar dirbusiems Jungtinėje Karalystėje bei atlikdamas kitas šiame tinklalapyje minimas paslaugas. 

2. Klientų pateikta informacija bei dokumentai yra pagrindas, kuriuo remiantis Klevas Consulting Jungtinės Karalystės mokesčių įstatymų nustatytose ribose sieks grąžinti maksimalią permokėtų mokesčių sumą ir atlikti kitas teikiamas paslaugas.

3. Pasikeitus mokesčių įstatymams ar jų taikymo taisyklėms bei praktikai Klevas Consulting įsipareigoja vadovautis tais pasikeitimais ir vykdyti permokėtų mokesčių gražinimą naujai galiojančių įstatymų, jų taikymo praktikos ir taisyklių nustatytose ribose. Tikslų grąžinamos sumos ar skolos dydį nustato Mokesčių Institucija.

4. Klevas Consulting sieks suteikti kuo kokybiškesnę permokėtų mokesčių grąžinimo paslaugą, tačiau jos kokybė taip pat priklausys nuo kliento pateiktų dokumentų, informacijos ir mokesčių institucijos darbo efektyvumo.

5. Klevas Consulting neprisiima atsakomybės už nesklandų mokesčių grąžinimo procesą, jei:

 • klientas  pateikė melagingą, netikslią, neteisingą, nepakankamą ar kitokiu būdu klaidinančią informaciją;
 • klientas jau yra susigrąžinęs permokėtų mokesčių sumą;
 • klientas jau yra kreipęsis dėl mokesčių grąžinimo tiesiogiai ar per kitą fizinį ar juridinį asmenį;
 • klientas yra skolingas mokesčių institucijai;
 • mokesčių institucija savo sistemoje turi kitokią nei kliento pateikta informacija;
 • mokesčių institucija, vadovaudamasi turima informacija nusprendžia, jog klientas nėra permokėjęs mokesčių.

6. Jei kliento pateikta informacija ir įstatymai leidžia, Klevas Consulting mokesčių institucijai gali pateikti apeliaciją.Gavus kliento prašymą su reikiama informacija bei dokumentais, Klevas Consulting atstovaus  klientą  sprendžiant tokio pobūdžio ginčus. 

7. Klientas pasirašydamas įgaliojimą sutinka, jog Klevas Consulting organizuos jo mokesčių grąžinimą ir įsipareigoja sumokėti Klevas Consulting  mokesčių grąžinimo paslaugos mokestį. Klientas įsipareigoja sumokėti Klevas Consulting mokesčių grąžinimo paslaugos mokestį  ir tuo atveju, jei tuo pačiu ar kitu metu kreipiasi/ėsi ar įgalioja/o kitą fizinį ar juridinį asmenį dėl tos pačios paslaugos, net jei permokėti mokesčiai buvo grąžinti ne Klevas Consulting pagalba.

8. Kliento  registracijos Klevas Consulting tinklapyje metu, atitinkamo langelio pažymėjimas yra laikomas asmens fiziniu  parašu, tvirtinančiu jo sutikimą bei įgaliojimą Klevas Consulting atlikti permokėtų mokesčių grąžinimą ir tvirtinančiu kliento įsipareigojimą sumokėti Klevas Consulting mokesčių grąžinimo paslaugos mokestį, kaip nurodyta 7 punkte.

9. Jei Mokesčių institucija išmoka grąžinamą sumą tiesiogiai klientui, klientas, suprasdamas, jog tai yra Klevas Consulting darbo rezultatas, yra įpareigotas sumokėti  Klevas Consulting permokėtų mokesčių grąžinimo paslaugos mokestį, 

10. Jei klientas nesutinka sumokėti Klevas Consulting permokėtų mokesčių grąžinimo paslaugos mokesčio savanoriškai ar Klevas Consulting paprašius, Klevas Consulting turi teisę:

 • Imtis teisinių veiksmų, išieškant priklausantį mokestį iš kliento.
 • Paskelbti klientą Blogu Skolininku vietiniame laikraštyje, Klevas Consulting interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, jeigu per nustatytą terminą mokestis nesumokamas.
 • Pranešti apie klientą, kaip Skolininką, atitinkamoms financinėms institucijoms JK.


11. Kai Klevas Consulting siūlo klientui greitąjį paslaugos suteikimo būdą, pateikiant reikiamas formas ir dokumentus internetu, ir klientas pasirašo visas formas, tai reiškia, kad klientas sutinka ir įgalioja Klevas Consulting deklaruoti jo mokesčių grąžinimą ir organizuoti bet kokią išmokėtiną sumą. Gavus visas formas ir dokumentus, Klevas Consulting elektroniniu paštu informuos apie grąžintinos sumos dydį. Kadangi klientas įgalioja Klevas Consulting organizuoti grąžinimą dar prieš informacijos apie grąžintiną sumą išsiuntimą, Klevas Consulting pradės grąžinimo procesą, nebent per 3 darbo dienas po šio grąžinamos sumos paskaičiavimo išsiuntimo klientui elektroniniu paštu gaus raštišką kliento atšaukimą. Klientas turi atsiųsti tokį raštišką atšaukimą Klevas Consulting elektroniniu paštu ir gauti Klevas Consulting patvirtinimą, kad jis buvo gautas.

12. Visi elektroniniai laiškai klientui bus siunčiami elektroninio pašto adresu, kliento pateiktu registruojantis. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad jo elektroninio pašto priėmimo dėžutėje bus pakankamai vietos gauti visiems elektroniniams laiškams ir reguliariai, maždaug tris kartus per savaitę, tikrinti savo elektroninį paštą.

13. Klevas Consulting taiko fiksuotą mokestį už kiekvieną mokesčių grąžinimo prašymą. Nenumatytų išlaidų mokestis gali būti imamas tuomet, jei mokesčių grąžinimo proceso metu iškilo nenumatytų sunkumų, arba jei grąžinama suma yra didesnė už minimalų mokestį. Dėl informacijos apie mūsų mokesčius, rašykite į info@klevas.co.uk. Klevas Consulting pateiks informaciją apie mokesčius, taikomus už prašymą.

14. Už Klevas Consulting papildomų paslaugų teikimą, klientui yra taikomi papildomi mokesčiai. Dėl informacijos apie mokesčius už papildomas paslaugas klientas turėtų kreiptis elektroniniu paštu ar telefonu. Klevas Consulting pateiks informaciją apie konkretaus kliento situacijai taikomą mokestį.

15. Klevas Consulting išmokės klientui sugrąžintą permokėtų mokesčių sumą suderintu su klientu būdu.

16. Dažniausiai pinigai persiunčiami banko pavedimu.

17. Prieš pervesdamas permokėtų mokesčių grąžinamą sumą klientui, Klevas Consulting gali susisiekti su klientu ir informuoti apie papildomai atliktas paslaugas (jei tokių buvo) ir aptarti paslaugos mokesčio dydį

18. Klevas Consulting atskaičiuoja savo paslaugos bei privalomus mokesčius nuo sumos, gautos iš mokesčių institucijos konkretaus kliento vardu.

19. Pinigų išmokėjimo čekiu atveju, Klevas Consulting neprisiima atsakomybės dėl bankų mokesčių už čekio išgryninimą.

20. Jei klientas nepasirenka pinigų pervedimo būdo ir yra nepasiekiamas jokiais įmanomais būdais 6mėn., Klevas Consulting pasilieka teisę parinkti pinigų pervedimo būdą arba keisti 7punkto sąlygas iki kol klientas pasirodys ir pareikš pageidaujamą pinigų pervedimo būdą.

21. Jei mokesčių institucija priima sprendimą neišmokėti grąžinamos permokėtų mokesčių sumos čekiu, o panaudoti tą sumą padengiant kitiems kliento finansiniams įsipareigojimams ar įsiskolinimams, klientas vis tiek privalo atsiskaityti su Klevas Consulting, už atliktą permokėtų mokesčių grąžinimo paslaugą. Skaičiuojant paslaugos mokestį bus atsižvelgiama į kliento patirtą finansinę naudą.

22. Klevas Consulting permokėtų mokesčių skaičiuoklė pateikia tik preliminarų grąžinamos sumos dydį. Tiksli klientui priklausanti grąžintina permokėtų mokesčių suma bus nustatyta remiantis kliento pateikta informacija, dokumentais ir Mokesčių institucijos išvadomis.

23. Klevas Consulting turi teisę informuoti esamus ir buvusius klientus apie:

 • jiems galimai priklausančius mokesčių grąžinimus, jei tik informacija iš atitinkamų mokesčių institucijų taps prieinama;
 • visas naujas Klevas Consulting teikiamas paslaugas, kurios gali jiems būti naudingos;
 • visas naujas Klevas Consulting ir su ja susijusių  bendrovių siūlomas paslaugas.

24. Klevas Consulting turi teisę keisti ar papildyti Sąlygas ir reikalavimus, Klientai yra raginami nuolat peržiūrėti šią informaciją.

25. Asmens, kaip Klevas Consulting kliento registracija internetu, paštu, raštu, faksu ar el. paštu yra laikoma kliento sutikimu su šiais Terminais ir Sąlygomis  bei jų pakeitimais.

26. Klevas Consulting užtikrina, kad visa informacija apie klientą bus saugoma konfidencialiai.